Wat is reiki

Alles in het universum bestaat uit energie

Wat is Reiki

Alles is energie. Zowel onze aarde met alles wat leeft alsook het complete universum is opgebouwd uit energie. Het woord Reiki komt uit het Japans en betekent ‘Universele Levensenergie’. Het is deze energie die de gehele schepping doorstroomt, opbouwt en in stand houdt en vele benamingen kent zoals de oerenergie, prana, chi, het goddelijke, het universele licht of de universele liefde.

Wij worden allemaal geboren als een zuivere ziel. Door onze opvoeding, de cultuur waarin wij opgroeien, het onderwijs dat wij volgen, het werk dat wij doen, de mensen waar wij mee omgaan en de gebeurtenissen die wij in ons leven meemaken, worden wij gevormd tot wie wij nu zijn. Dit proces van opgroeien verloopt niet altijd vlekkeloos waardoor wij in plaats van gevormd, in zeker opzicht misvormd worden. Op het moment dat we op problemen stuiten kan dat zowel lichamelijke als geestelijke gevolgen hebben.

Naast een fysiek lichaam bestaat de mens ook uit niet-fysiek lichaam, het energetische lichaam, zo genoemd omdat het volledig is opgebouwd uit energie. Het energetische lichaam bestaat uit verschillende lagen en elementen zoals de aura, de chakra’s en de meridianen. Er zijn mensen die het energetische lichaam kunnen waarnemen.

Werken met reiki betekent werken met de universele levensenergie. Reiki geeft voeding aan het energetische lichaam en herstelt en harmoniseert het evenwicht van het wezen in zijn totaliteit. Reiki maakt het mogelijk om onszelf opnieuw te verbinden met onze zuivere ziel, onze onsterfelijke kern, onze goddelijke vonk.

Zelfhelend vermogen

De natuur en zeker ook de mens beschikt over een zelfhelend vermogen. Alleen zijn wij vergeten hoe dat werkt. Reiki helpt de intelligentie van het lichaam in werking te zetten waardoor het zelfhelend vermogen wordt geactiveerd. De reiki-gever is, via een proces van studie bij een leermeester en door het ontvangen van initiaties door de leermeester, in staat de universele energie vanuit de kosmos door te geven aan de reiki-ontvanger. De energie is intelligent en stroomt daarheen waar dat voor de reiki-ontvanger nodig is.

Reiki als holistische geneeskunde

De reguliere geneeskunde richt zich op het fysieke lichaam en baseert haar kennis op de zintuigelijke waarneming van de materiële werkelijkheid en de wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Het energetische niet-fysieke lichaam is het werkveld van de holistische en complementaire geneeskunde en kijkt naar het geheel van het fysieke en het energetische, ofwel het niet-fysieke, lichaam.

Omdat slechts een gering aantal mensen het energetische lichaam kunnen waarnemen en het lastig wetenschappelijk kan worden onderzocht, wordt het energetisch lichaam niet altijd serieus genomen, zeker niet door de reguliere geneeskunde. Werken aan het energetisch lichaam kan de disbalans waardoor lichamelijke en/of geestelijke problemen ontstaan, verhelpen dan wel verminderen, waardoor geen of minder medicatie en/of operaties nodig zijn. Ziekten kunnen door reiki verlichting vinden of zelfs oplossen. Idealiter zou reiki samen met de reguliere zorg deel kunnen uitmaken van de complementaire geneeskunde, waardoor zowel het fysieke als het niet-fysieke lichaam wordt behandeld en geheeld.

Ben je nieuwsgierig geworden bel of mail mij dan voor een eerste afspraak. Telefoon: 06-30373120 of mail: yoga@kpnmail.nl

Kosten behandeling

  • Een eerste afspraak wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin een hulpvraag wordt geformuleerd, gevolgd door een behandeling op de behandeltafel. Kosten: € 45,-. Tijdsduur: 60 minuten.
  • Om optimaal profijt te hebben van reiki is het aan te bevelen om één keer per week een aantal weken achtereen een behandeling te ondergaan.  Tijdens de intake maken wij daar een afspraak over. Ter indicatie : kosten voor 4 behandelingen: € 120,- Tijdsduur: 60 minuten per behandeling.
  • Losse (vervolg)behandelingen: Kosten: € 40,- Tijdsduur: 60 minuten.

Naast de behandeling luister ik naar je en zoeken wij samen naar de oplossing voor je hulpvraag. Ik geef je tips en reik hulpmiddelen aan ter ondersteuning. Ook is er altijd ruimte voor vragen.

Alle bedragen zijn vrij van btw.

Locatie: Smalriemseweg 51, 4112 NB Beusichem