Chakra’s

Het universum bestaat uit energie die in kolkende draaiende wielen om elkaar heen draaien. Ook de aarde bevat energie. Deze levensenergie, ook wel prana genoemd, is de basis waarop wij mensen kunnen leven. Prana is de wezenlijke levensenergie die door ons lichaam stroomt. Via duizenden nadi’s (energiebanen) stroomt de prana vertikaal door ons lichaam. De chakra’s zijn de verbindingspunten tussen de prana en het lichaam.

Ons onstoffelijke lichaam

Ons fysieke stoffelijke lichaam is niet alles wat er is. Het is het stoffelijke voertuig van ons onstoffelijke bewustzijn. Leven betekent het omzetten van energie. Daarom is ons lichaam heilig en is het belangrijk dat we daar goed voor zorgen, zodat we bij ons bewustzijn kunnen komen.

Ons lichaam bestaat naast ons skelet en alle fysieke organen dus ook uit de energiebanen en de energiecentra. De wetenschap staat sceptisch tegenover het bestaan van de energiebanen en de chakra’s omdat ze volgens de materiële wetenschap niet bewezen kunnen worden.

De 7 basischakra’s (foto: Wikipedia)

De chakra’s

Chakra’s zijn de energiecentra in ons lichaam die door middel van ademtechnieken, kleuren, klanken, meditatie, houdingen, edelstenen, geuren en reflexzones geactiveerd en geharmoniseerd kunnen worden. Chakra betekent wiel in het Sanskriet. Het heeft de vorm van een trechter waar de levensenergie doorheen stroomt. De chakra’s zijn de verbindingspunten tussen lichaam en geest en vormen de poort tussen de binnen- en de buitenwereld.

De chakra’s draaien de hele dag door. De chakra’s van mannen en vrouwen draaien een andere kant op. Het eerste chakra draait bij de man rechtsom (tegen de klok in) en bij de vrouw linksom (met de klok mee). Ieder volgend chakra draait de andere kant op dan de voorgaande. Het tweede chakra draait dus bij de man linksom en bij de vrouw rechtsom. Van de zijkant bezien is de vorm van de chakra een trechter waar de prana in- en uitstroomt.

Bij baby’s draaien de chakra’s nog onbelemmerd. Naar mate we ouder worden en we levenservaring opdoen, die niet altijd positief is, kunnen chakra’s geblokkeerd raken. Dit heeft gevolgen voor het functioneren (van delen) van het lichaam. Blokkades kunnen verholpen worden door energetische behandelingen maar ook door de kennis erover en het stimuleren van bepaalde chakra’s via verschillende oefeningen. Chakra yoga biedt juist die oefeningen die de energiecentra in evenwicht brengen en blokkades helpen oplossen waardoor de energie en vitaliteit toeneemt.

7 basischakra’s

Wij hebben talloze chakra’s in ons lichaam, het zijn ook de punten in ons lichaam waar de acupunctuur op gebaseerd is. De zeven basischakra’s hebben ieder een eigen kleur en functie en zijn verbonden met de lagen van het aura dat ons omringt. Er zijn mensen die de kleuren van de chakra’s en het aura kunnen zien.

Het eerste chakra – de wortelchakra (in het Sanskriet betekent Muladhara, wortel of basis) bevindt zich in het gebied van de bekkenbodemspieren. Het gaat hierbij om gronden, wortelen, ontkiemen, overleven, de bloedband met je (voor)ouders, veiligheid. Het werkt in op het bloed, het skelet, tanden en nagels, anus, dikke darm en endeldarm en de bijnier. De kleur is rood. Het element is aarde.

Het tweede chakra – het heiligbeen-, sacraal- of geslachtschakra (in het Sanskriet betekent Svadhisthana ‘je eigen plek’) bevindt zich op de rand van het schaambeen. Het gaat hier over voelen, emotie, seksualiteit en je eigen plek innemen, polariteiten als yin en yang. Het werkt in op de geslachtsorganen, het bekken, nier en blaas en alle vloeistoffen in het lichaam zoals lymfevocht, speeksel, traanvocht, spijsverteringssappen, urine, bloed, sperma en slijmvliezen. De kleur is oranje. Het element is water.

Het derde chakra – de zonnevlechtchakra (Manipura in het Sanskriet betekent ‘schitterend juweel’) bevindt zich net onder het borstbeen in de maagstreek. Het gaat hier over de persoonlijke identiteit, eigenwaarde, keuzes maken, je grenzen verkennen, stellen en bewaken, transformatie (van kind naar jongvolwassene), in actie komen, eigen verantwoordelijkheid nemen voor de rest van je leven. Het werkt in op de interne organen lever, maag, milt, galblaas, maar ook op de spieren, de onderrug, de buik, de spijsvertering en de alvleesklier. De kleur is geel. Het element is vuur.

De eerste drie chakra’s zijn vooral gebonden aan en werken in op de materie. De bovenste drie chakra’s zijn gericht op het ontwikkelen van het bewustzijn. Het hartchakra neemt een aparte plaats in binnen de chakra’s, het vormt de brug tussen de onderste en de bovenste chakra’s.

Het vierder chakra – het hartchakra (Anahata betekent in het Sanskriet ‘onaantastbaar, niet te verslaan’) bevindt zich ter hoogte van het hart tussen de borsten. Het is het gebied van de onvoorwaardelijke liefde, de overgave en staat voor spirituele groei en begrip. Het werkt in op de organen hart, de bloedstroom en het onderste deel van de longen. Het hartchakra vormt de brug tussen de onderste chakra’s die meer lichamelijk van aard zijn en de bovenste drie chakra’s die meer de spiritualiteit vertegenwoordigen. De kleur is groen met een goud randje. Het element is lucht.

Het vijfde chakra – het keelchakra (Visuddha betekent in het Sanskriet ‘reiniging’) bevindt zich ter hoogte van het keelkuiltje. Het is het gebied van communicatie, het zich uitdrukken en de creativiteit. Het werkt in op de schildklier, het strottenhoofd, de keel, het bovenste deel van de longen en de armen. De kleur is helderblauw. Het element is ether.

Het zesde chakra – het derde oogchakra (Ajna betekent ‘waarnemen, weten’) bevindt zich in het midden van het voorhoofd, iets hoger dan de wenkbrauwen. Het is het gebied van visualisatie, de intuïtie, het punt waarop we spiritueel ontwaken en de buitenzintuigelijke waarneming zoals helderziendheid en telepathie. De pijnappelklier (hypofyse) speelt hierbij een belangrijke rol. Het werkt in op de kleine hersenen, het linkeroog, de neus, de oren en de wervelkolom. De kleur is indigoblauw. Het element is ether.

Het zevende chakra – het kruinchakra (Sahasrara betekent ‘duizendvoudige lotus’) bevindt zich bovenop het hoofd bij de kruin. Het is het gebied van de allerhoogste spiritualiteit, het eenheidsbewustzijn, de verlichting en het overtreft de intuïtie en het vermogen tot helderziendheid. Het werkt in op de grote hersenen, de epifyse en het rechteroog. De kleur is ultraviolet of wit. Het vertegenwoordigt alle elementen en de kosmos.